Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0602
Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Protection of buildings against radon and gamma radiation from building materials
Třídicí znak:730602
Schválena:16.12.2005
Vydána:1.2.2006
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.10.2019
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:211 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama