Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
DNES
MEA Water Management s.r.o.

Silnice, dálnice, mosty a jejich přidružené objekty se v současné době již neobejdou bez kompozitních konstrukčních prvků. Tuto skutečnost potvrzuje i nedávno otevřený obchvat u Olbramovic na silnici I/3 (E55). Nosné konstrukce, tvořené z kompozitních ...

DNES
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Povodí Moravy dokončilo v roce 2020 revitalizaci Knínického potoka, na kterém vznikla soustava říčních oblouků, mokřadů a tůní. Revitalizace přispěla ke zpomalení odtoku povrchové vody a zlepšila zadržování vody v krajině. Práce trvaly půl roku. ...

Stamicovo kvarteto, Open House Praha zve na koncert k poctě Pavla Janáka
DNES
Open House Praha, z. ú.

Pavel Janák (1882–1956) patří mezi nejvýznamnější architekty první poloviny 20. století u nás. Byl žákem Josefa Zítka v Praze a Otty Wagnera ve Vídni. Spolupracoval s Janem Kotěrou, Františkem Menclem a Josefem Gočárem.

DNES
Right Power Energy CZ s.r.o.

Unikátní bateriové řešení GreenBat, energetických inovátorů ze Slovenska, přináší na trh nové a efektivní možnosti bateriových úložišť. Výsledkem je první bateriové úložiště (BESS) o výkonu 1,25 MW (1,2 MWh) certifikované pro primární řízení (FCR). Nachází ...

Reklama

NEPŘEHLÉDNĚTE


Reklama
Reklama
Reklama


23.11.2022
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, Ing. David Bečkovský, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, Ing. Pavel Uher, Ph.D., VUT FAST Brno, redakce TZB-info

Prouděním v mezeře větrané fasády se přenáší významný tok tepla, což je žádoucí v létě. Naopak v zimě je výhodné teplo ze slunečního záření využít ke zmírnění tepelné ztráty prostupem.

Reklama

Doc. Ing. Aleš Rubona, Ph.D., inovací ventilátorů ke snižování energetické náročnosti při dopravě vzduchu, foto estav.tv
22.11.2022
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. David Bečkovský, Ph.D., Ing. Dominik Cakl, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, Ing. Ondřej Nespěšný, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Ing. Jan Vystrčil, VUT FAST Brno, redakce TZB-info
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
www.autodoc.cz