Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 29481-2
Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro interakce

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Building information models - Information delivery manual - Part 2: Interaction framework
Třídicí znak:730122
Schválena:17.10.2017
Vydána:1.11.2017
Účinnost od:1.12.2017
Počet stran:94
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2305 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama