Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 9251
Tepelná izolace - Podmínky šíření tepla a vlastnosti materiálů - Slovník

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal insulation - Heat transfer conditions and properties of materials - Vocabulary (ISO 9251:1987)
Třídicí znak:730552
Schválena:22.4.1997
Vydána:1.11.1997
Účinnost od:1.12.1997
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 9251:1995, ISO 9251:1987
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:48 kB
Opravy:UR 12.97, 2.98 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 2.98
Typ:věstníková oprava
Vydána:1.2.1998
Věstník:2/1998
Účinnost od:1.3.1998
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:48 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: UR
Typ:upozornění redakce
Vydána:1.12.1997
Věstník:12/1997
Účinnost od:1.1.1998
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:93 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama