Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:73 42 Funkční díly stavebních objektů


bylo nalezeno 118 norem

ČSN EN 1443
Komíny - Obecné požadavky
Třídicí znak:734200
Účinnost od:1.2.2020

ČSN EN 1443
Komíny - Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734200
Účinnost od:1.9.2003
Platnost ukončena:1.10.2004

ČSN EN 1443
Komíny - Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734200
Účinnost od:1.10.2004
Platnost ukončena:1.12.2019

ČSN EN 1443
Komíny - Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734200
Účinnost od:1.12.2019
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN 73 4201 ed. 2
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
Třídicí znak:734201
Účinnost od:1.1.2017

ČSN 73 4201
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
Třídicí znak:734201
Účinnost od:1.11.2010
Změny:*Z1 4.13, *Z2 6.15, *Z3 11.16, *Z4 12.16

ČSN 73 4201
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734201
Účinnost od:1.12.2002
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN 73 4201
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734201
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.11.2010

ČSN EN 1457-1
Komíny - Keramické komínové vložky - Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734202
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 1457-2
Komíny - Keramické komínové vložky - Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734202
Účinnost od:1.9.2012
Opravy:*1 8.14

ČSN EN 1457
Komíny - Pálené/Keramické komínové vložky - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734202
Účinnost od:1.7.2000
Platnost ukončena:1.9.2012
Změny:*A1 10.03

ČSN EN 1806
Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734203
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN 1806
Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734203
Účinnost od:1.10.2001
Platnost ukončena:1.3.2007

ČSN EN 1859+A1
Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody
Třídicí znak:734204
Účinnost od:1.12.2013

ČSN EN 1859
Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734204
Účinnost od:1.10.2001
Platnost ukončena:1.2.2010
Změny:*A1 3.07

ČSN EN 1859
Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734204
Účinnost od:1.2.2010
Platnost ukončena:1.12.2013

ČSN EN 13502
Komíny - Pálené/Keramické komínové nástavce - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734205
Účinnost od:1.1.2004

ČSN EN 13384-1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.1.2004
Platnost ukončena:1.3.2009
Opravy:*1 2.07
Změny:*A1 8.06

ČSN EN 13384-1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 13384-1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.10.2016
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN EN 13384-2
Komíny - Metoda tepelného a hydraulického výpočtu - Část 2: Komíny pro odvod spalin od více spotřebičů (Společné komíny)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.6.2004

ČSN EN 13384-2
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.6.2004
Platnost ukončena:1.1.2010

ČSN EN 13384-2
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN EN 13384-2
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.10.2016
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN EN 13384-3
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 3: Metody pro vývoj diagramů a tabulek pro komíny s jedním připojeným spotřebičem
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.9.2006

ČSN EN 13384-1+A1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 13384-1+A1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.2.2020
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN 13384-1+A2
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN EN 13384-2+A1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 13384-2+A1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.1.2010
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN EN 13384-2+A1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN EN 13384-2+A1
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734206
Účinnost od:1.2.2020
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN 12446 ed. 2
Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu
Třídicí znak:734207
Účinnost od:1.2.2012

ČSN EN 12446
Komíny - Stavební dílce - Komínový plášť z betonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734207
Účinnost od:1.9.2003
Platnost ukončena:1.11.2004

ČSN EN 12446
Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734207
Účinnost od:1.11.2004
Platnost ukončena:1.4.2013
Změny:*Z1 1.12

ČSN EN 1857+A1
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734208
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.11.2010

ČSN EN 1857
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky
Třídicí znak:734208
Účinnost od:1.11.2010

ČSN EN 1857
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734208
Účinnost od:1.4.2004
Platnost ukončena:1.1.2005

ČSN EN 1857
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734208
Účinnost od:1.1.2005
Platnost ukončena:1.3.2009
Opravy:*1 2.07

ČSN EN 1858+A1
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
Třídicí znak:734209
Účinnost od:1.2.2012

ČSN EN 1858
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734209
Účinnost od:1.4.2004
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 1858
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734209
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.1.2010

ČSN EN 1858
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734209
Účinnost od:1.1.2010
Platnost ukončena:1.7.2010

ČSN EN 1858
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734209
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.4.2013
Změny:*Z1 1.12

ČSN EN 13216-1 ed. 2
Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Obecné zkušební metody
Třídicí znak:734210
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN 13216-1 ed. 2
Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Obecné zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734210
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.9.2020

ČSN EN 13216-1
Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Všeobecné zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734210
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:31.1.2021
Změny:*Z2 8.20

ČSN EN 14297
Komíny - Zkoušení mrazuvzdornosti komínových výrobků
Třídicí znak:734211
Účinnost od:1.6.2005

ČSN EN 13069
Komíny - Pálené/keramické pláště pro systémové komíny - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734212
Účinnost od:1.3.2006

ČSN EN 13063-1
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734213
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.5.2008

ČSN EN 13063-2
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734213
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.5.2008

ČSN EN 13063-3
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy
Třídicí znak:734213
Účinnost od:1.5.2008

ČSN EN 13063-1+A1
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí
Třídicí znak:734213
Účinnost od:1.5.2008
Opravy:*1 10.16

ČSN EN 13063-2+A1
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu
Třídicí znak:734213
Účinnost od:1.5.2008

ČSN EN 14241-1
Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky
Třídicí znak:734214
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN 14241-1
Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734214
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.6.2014
Opravy:UR 7.06

ČSN EN 14241-1
Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734214
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 14471+A1
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734215
Účinnost od:1.4.2017

ČSN EN 14471+A1
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734215
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.4.2017

ČSN EN 14471
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734215
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN EN 14471
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734215
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:31.10.2016
Změny:Z1 9.15

ČSN P CEN/TS 16134
Komínové nástavce - Obecné požadavky a materiálově nezávislé zkušební metody
Třídicí znak:734216
Účinnost od:1.4.2012

ČSN EN 16497-1
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 1: Otevřené (nevyvážené) aplikace
Třídicí znak:734217
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN 16497-1
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 1: Nevyvážený odvod spalin
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734217
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN EN 16497-2
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 2: Uzavřené (vyvážené) aplikace
Třídicí znak:734217
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN 16497-2
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 2: Vyvážený odvod spalin
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734217
Účinnost od:1.10.2017
Platnost ukončena:1.12.2018

ČSN EN 13084-1
Volně stojící komíny - Část 1: Všeobecné požadavky
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 13084-1
Volně stojící komíny - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.3.2003
Platnost ukončena:1.10.2007
Opravy:*1 4.07

ČSN EN 13084-2
Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.2.2008

ČSN EN 13084-2
Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.3.2003
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN EN 13084-4
Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.7.2006

ČSN EN 13084-4
Volně stojící komíny - Část 4: Zděná ochranná pouzdra - Projektování a provádění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.9.2003
Platnost ukončena:1.5.2005

ČSN EN 13084-4
Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.7.2006

ČSN EN 13084-5
Volně stojící komíny - Část 5: Materiál pro zděné vložky - Specifikace výrobků
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.3.2006

ČSN EN 13084-6
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN 13084-6
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.10.2005
Platnost ukončena:1.12.2005

ČSN EN 13084-6
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.12.2005
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 13084-6
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.6.2016
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN 13084-7
Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.8.2013

ČSN EN 13084-7
Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.8.2013
Opravy:*1 4.10, *2 11.10

ČSN EN 13084-8
Volně stojící průmyslové komíny - Část 8: Navrhování a provádění sloupových konstrukcí nesoucích komínové průduchy
Třídicí znak:734220
Účinnost od:1.2.2006

ČSN 73 4230
Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
Třídicí znak:734230
Účinnost od:1.2.2014

ČSN 73 4230
Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734230
Účinnost od:1.5.2004
Platnost ukončena:1.2.2014

ČSN 73 4231
Kamna - Individuálně stavěná kamna
Třídicí znak:734231
Účinnost od:1.1.2014

ČSN 73 4231
Kamna - Individuálně stavěná kachlová kamna
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734231
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN 73 4232
Sporáky - Individuálně stavěné sporáky
Třídicí znak:734232
Účinnost od:1.3.2014

ČSN 73 4232
Sporáky - Individuálně stavěné kachlové sporáky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734232
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN 1856-1
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny
Třídicí znak:734240
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN 1856-1
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systém komínových výrobků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734240
Účinnost od:1.1.2004
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 1856-1
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734240
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.4.2010
Změny:*A1 3.07

ČSN EN 1856-2
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody
Třídicí znak:734240
Účinnost od:1.4.2010

ČSN EN 1856-2
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kouřové vložky a kouřovody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734240
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.8.2005

ČSN EN 1856-2
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734240
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.4.2010

ČSN EN 12391-1
Komíny - Provádění kovových komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734241
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.5.2005

ČSN EN 12391-1
Komíny - Provádění kovových komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734241
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.6.2008

ČSN EN 15287-1
Komíny - Navrhování, montáž a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734241
Účinnost od:1.6.2008
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN EN 15287-1
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734241
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN 15287-2
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv
Třídicí znak:734241
Účinnost od:1.10.2009

ČSN EN 15287-1+A1
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
Třídicí znak:734241
Účinnost od:1.3.2011

ČSN EN 14989-1
Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče - Část 1: Svislé vzduchové/spalinové komínové nástavce pro spotřebiče paliv typu C6
Třídicí znak:734242
Účinnost od:1.6.2008

ČSN EN 14989-2
Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv - Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv
Třídicí znak:734242
Účinnost od:1.3.2009

ČSN EN 14989-2
Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče - Část 2: Kouřové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734242
Účinnost od:1.8.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN EN 16475-1
Komíny - Příslušenství - Část 1: Komínové tlumiče hluku - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.11.2020
Platnost bude ukončena:1.7.2021

ČSN EN 16475-1
Komíny - Příslušenství - Část 1: Spalinové tlumiče hluku - Požadavky a zkušební metody
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.7.2021

ČSN EN 16475-2
Komíny - Příslušenství - Část 2: Komínové ventilátory - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN 16475-2
Komíny - Příslušenství - Část 2: Komínové ventilátory - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.10.2017
Platnost ukončena:1.12.2018

ČSN EN 16475-3
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.11.2016
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN 16475-3
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.9.2018
Platnost ukončena:1.8.2019

ČSN EN 16475-4
Komíny - Příslušenství - Část 4: Spalinové klapky - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN 16475-4
Komíny - Příslušenství - Část 4: Tlumiče kouře - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.11.2020
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN EN 16475-6
Komíny - Příslušenství - Část 6: Přístupové komponenty - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN 16475-6
Komíny - Příslušenství - Část 6: Přístupové komponenty - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.11.2020
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN EN 16475-7
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.9.2016
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN 16475-7
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.7.2018
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN EN 16475-3+A1
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.2.2020

ČSN EN 16475-3+A1
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.8.2019
Platnost ukončena:1.2.2020

ČSN EN 16475-7+A1
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.4.2021
Platnost bude ukončena:1.7.2021

ČSN EN 16475-7+A1
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:734245
Účinnost od:1.7.2021

 
 
Reklama