Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1381
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Timber structures - Test methods - Load bearing stapled joints
Třídicí znak:731766
Schválena:10.6.2016
Vydána:1.8.2016
Účinnost od:1.9.2016
Platnost ukončena:1.10.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2103 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama