Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 16283-3
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 3: Neprůzvučnost obvodových plášťů

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 3: Façade sound insulation
Třídicí znak:730511
Schválena:15.6.2016
Vydána:1.8.2016
Účinnost od:1.9.2016
Platnost ukončena:1.4.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1369 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama