Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 9346 +A1
Tepelná izolace - Přenos látky - Fyzikální veličiny a definice

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal insulation - Mass transfer - Physical quantities and definitions (ISO 9346:1987)
Třídicí znak:730554
Schválena:25.7.1997
Vydána:1.1.1998
Účinnost od:1.2.1998
Platnost ukončena:1.6.2008
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 9346:1996, ISO 9346:1987, EN ISO 9346/A1:1996
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:77 kB
Opravy:4.98, 6.98 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 4.98
Typ:věstníková oprava
Vydána:1.4.1998
Věstník:4/1998
Účinnost od:1.5.1998
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:159 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 6.98
Typ:věstníková oprava
Vydána:1.6.1998
Věstník:6/1998
Účinnost od:1.7.1998
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:82 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama