Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13501-5
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests
Třídicí znak:730860
Schválena:18.7.2017
Vydána:1.8.2017
Účinnost od:1.9.2017
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:310 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama