Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0527
Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Acoustical design of rooms - Rooms for cultural uses - Rooms in schools - Rooms for public purposes
Třídicí znak:730527
Schválena:31.1.2005
Vydána:1.3.2005
Účinnost od:1.4.2005
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:196 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama