Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--


Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:73 03 Stavební fyzika - Teplo


bylo nalezeno 111 norem

ČSN EN ISO 9488
Solární energie - Slovník
Třídicí znak:730300
Účinnost od:1.1.2014

ČSN EN ISO 9488
Solární energie - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730300
Účinnost od:1.9.2001
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN EN 12975-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730301
Účinnost od:1.3.2002
Platnost ukončena:1.12.2006

ČSN EN 12975-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730301
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.7.2011

ČSN EN 12975-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730301
Účinnost od:1.5.2003
Platnost ukončena:1.12.2006

ČSN EN 12975-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730301
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.8.2014

ČSN EN 12975-1+A1
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky
Třídicí znak:730301
Účinnost od:1.7.2011

TNI 73 0302
Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.8.2014

TNI 73 0302
Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Platnost ukončena:1.8.2014

ČSN EN 12976-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 12976-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.3.2002
Platnost ukončena:1.10.2006

ČSN EN 12976-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 12976-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.9.2017
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN 12976-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN 12976-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.5.2002
Platnost ukončena:1.10.2006

ČSN EN 12976-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 12976-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.9.2017
Platnost ukončena:1.6.2021

TNI CEN ISO/TR 52022-2
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění
Třídicí znak:730303
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 13363-1
Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti sluneční energie a světla - Část 1: Zjednodušená metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730303
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.3.2008

ČSN EN 13363-2
Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti solární energie a světla - Část 2: Podrobná výpočtová metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730303
Účinnost od:1.1.2006
Platnost ukončena:1.4.2018
Opravy:*1 7.06

ČSN EN 13363-1+A1
Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti sluneční energie a světla - Část 1: Zjednodušená metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730303
Účinnost od:1.3.2008
Platnost ukončena:1.4.2018
Opravy:*1 4.09

ČSN EN ISO 52022-1
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
Třídicí znak:730303
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 52022-3
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 3: Podrobná metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
Třídicí znak:730303
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 9806
Solární energie - Solární tepelné kolektory - Zkušební metody
Třídicí znak:730304
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN ISO 9806
Solární energie - Solární tepelné kolektory - Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730304
Účinnost od:1.8.2014
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN 12977-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 12977-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 12977-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 2: Zkušební metody pro solární ohřívače vody a kombinované soustavy
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 12977-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 2: Zkušební metody pro solární ohřívače vody a kombinované soustavy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 12977-3
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 12977-3
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN EN 12977-3
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 12977-4
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 4: Metody zkoušení parametrů solárních kombinovaných zásobníků
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 12977-4
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 4: Metody zkoušení parametrů solárních kombinovaných zásobníků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 12977-5
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 12977-5
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN ISO 22975-1
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 1: Vakuové trubky - Trvanlivost a vlastnosti
Třídicí znak:730306
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN ISO 22975-2
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 2: Tepelné trubice pro solární tepelné aplikace - Trvanlivost a vlastnosti
Třídicí znak:730306
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN ISO 22975-3
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 3: Trvanlivost povrchu absorbéru
Třídicí znak:730306
Účinnost od:1.2.2015

TNI CEN/TR 15615
Vysvětlení obecných vztahů mezi různými evropskými normami a směrnicí o energetické náročnosti budov (EPBD) - Zastřešující dokument
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730310
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 12569
Tepelné vlastnosti budov a materiálů - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu
Třídicí znak:730311
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN ISO 12569
Tepelné vlastnosti budov - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda změny koncentrace indikačního plynu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730311
Účinnost od:1.7.2002
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN ISO 12569
Tepelné vlastnosti budov a materiálů - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730311
Účinnost od:1.7.2013
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 14114
Tepelně vlhkostní chování stavebního zařízení a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolační systémy pro chladné potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730312
Účinnost od:1.4.2003
Platnost ukončena:1.12.2014

ČSN EN ISO 15758
Tepelně-vlhkostní chování zařízení budov a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolace potrubí pro vedení chladu
Třídicí znak:730312
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN ISO 13787
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti
Třídicí znak:730313
Účinnost od:1.1.2004

ČSN EN ISO 15148
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením
Třídicí znak:730314
Účinnost od:1.3.2004
Změny:*A1 2.17

ČSN EN ISO 15927-1
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.8.2004

ČSN EN ISO 15927-2
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 2: Hodinová data pro návrhovou tepelnou zátěž
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.12.2009

ČSN EN ISO 15927-3
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.3.2010

ČSN EN ISO 15927-3
Tepelné vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN ISO 15927-4
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.3.2011

ČSN EN ISO 15927-4
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN ISO 15927-5
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.8.2005
Opravy:*1 10.12
Změny:*A1 6.12

ČSN EN ISO 15927-6
Tepelně-vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně)
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.4.2013

ČSN EN ISO 15927-6
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Výpočet a prezentace souhrnů časově teplotních rozdílů, pro stanovení užití energie ve vytápěném prostoru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.9.2008

ČSN EN ISO 15927-6
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Akumulované teplotní rozdíly (dennostupně)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730315
Účinnost od:1.9.2008
Platnost ukončena:1.4.2013

ČSN EN 12412-2
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Rámy
Třídicí znak:730316
Účinnost od:1.6.2004

ČSN EN 12412-4
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 4: Roletové skříně
Třídicí znak:730316
Účinnost od:1.6.2004

ČSN EN ISO 13790
Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730317
Účinnost od:1.2.2005
Platnost ukončena:1.6.2005

ČSN EN ISO 13790
Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730317
Účinnost od:1.6.2005
Platnost ukončena:1.12.2008

ČSN EN ISO 13790
Energetická náročnost budov - Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730317
Účinnost od:1.12.2008
Platnost ukončena:1.11.2009

ČSN EN ISO 13790
Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730317
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 13791
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Základní kritéria pro validační postupy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730318
Účinnost od:1.6.2005
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN EN ISO 13791
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Základní kritéria pro validační postupy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730318
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 52017-1
Energetická náročnost budov - Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty - Část 1: Obecné postupy výpočtu
Třídicí znak:730318
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 13792
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Zjednodušené metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730320
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.11.2012

ČSN EN ISO 13792
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Zjednodušené metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730320
Účinnost od:1.11.2012
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 13947
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730321
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.5.2013

ČSN EN ISO 12631
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla
Třídicí znak:730321
Účinnost od:1.9.2019

ČSN EN ISO 12631
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730321
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 12631
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730321
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN 15255
Tepelné chování budov - Výpočet chladicího výkonu pro odvod citelného tepla z místnosti - Obecná kritéria a validační postupy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730323
Účinnost od:1.4.2008
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 15217
Energetická náročnost budov - Metody pro vyjádření energetické náročnosti a pro energetickou certifikaci budov
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730324
Účinnost od:1.3.2008
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 52003-1
Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, kvalifikace a osvědčení - Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti
Třídicí znak:730324
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 15265
Energetická náročnost budov - Výpočet potřeby tepla na vytápění a chlazení dynamickými metodami - Obecná kritéria a ověřovací postupy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730325
Účinnost od:1.4.2008
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 15603
Energetická náročnost budov - Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730326
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN EN 15603
Energetická náročnost budov - Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730326
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.4.2018

TNI 73 0327
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
Třídicí znak:730327
Účinnost od:1.1.2012

TNI 73 0327
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730327
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN CEN/TR 15193-2
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15193-1, modul M9
Třídicí znak:730327
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 15193-1
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, modul M9
Třídicí znak:730327
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 15193
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730327
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.10.2017
Opravy:*1 12.10

ČSN EN ISO 6781-3
Provedení budov - Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod - Část 3: Kvalifikace operátorů řízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730327
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN ISO 23993
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti
Třídicí znak:730328
Účinnost od:1.7.2011

ČSN EN ISO 23993
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové tepelné vodivosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730328
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN EN ISO 23993
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730328
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.7.2011

TNI 73 0329
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy
Třídicí znak:730329
Účinnost od:1.9.2010

TNI 73 0329
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730329
Platnost ukončena:1.9.2010
Opravy:*1 5.09

TNI 73 0330
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy
Třídicí znak:730330
Účinnost od:1.9.2010

TNI 73 0330
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730330
Platnost ukončena:1.9.2010

TNI 73 0331
Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730331
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN 73 0331-1
Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data
Třídicí znak:730331
Účinnost od:1.11.2020

ČSN 73 0331-1
Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730331
Účinnost od:1.10.2018
Platnost ukončena:1.11.2020

ČSN P CEN/TS 16628
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB
Třídicí znak:730332
Účinnost od:1.12.2016

ČSN P CEN/TS 16629
Energetická náročnost budov - Podrobná technická pravidla pro soubor norem ENB
Třídicí znak:730333
Účinnost od:1.12.2016

TNI CEN ISO/TR 52000-2
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1
Třídicí znak:730334
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 52000-1
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy
Třídicí znak:730334
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN ISO 52000-1
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730334
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.12.2018

TNI CEN ISO/TR 52010-2
Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52010-1
Třídicí znak:730335
Účinnost od:1.8.2018

ČSN EN ISO 52010-1
Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty
Třídicí znak:730335
Účinnost od:1.4.2018

TNI CEN ISO/TR 52016-2
Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52016-1 a ISO 52017-1
Třídicí znak:730336
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN ISO 52016-1
Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 1: Výpočtové postupy
Třídicí znak:730336
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN ISO 52016-1
Energetická náročnost budov - Energie potřebná pro vytápění a chlazení vnitřních prostor a citelné a latentní tepelné zatížení - Část 1: Postupy výpočtu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730336
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN ISO 52018-1
Energetická náročnost budov - Indikátory pro částečné požadavky ENB vztahující se k tepelné rovnováze a vlastnostem prvků - Část 1: Přehled možností
Třídicí znak:730337
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 6781-3
Provedení budov - Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod - Část 3: Kvalifikace operátorů zařízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv
Třídicí znak:730340
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 16012+A1
Tepelné izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení deklarovaných tepelných vlastností
Třídicí znak:730341
Účinnost od:1.9.2015

ČSN EN 16012
Tepelné izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení deklarovaných tepelných vlastností
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730341
Účinnost od:1.9.2012
Platnost ukončena:1.9.2015

TNI 73 0351
Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup
Třídicí znak:730351
Účinnost od:1.8.2014

ČSN ISO 10916
Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení
Třídicí znak:730355
Účinnost od:1.3.2018

ČSN P CEN/TS 15548-1
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení tepelného odporu metodou chráněné topné desky - Část 1: Měření při zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C
Třídicí znak:730361
Účinnost od:1.4.2015

 
 
Reklama