Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 15927-2
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 2: Hodinová data pro návrhovou tepelnou zátěž

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 2:Hourly data for design cooling load
Třídicí znak:730315
Schválena:9.10.2009
Vydána:1.11.2009
Účinnost od:1.12.2009
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:252 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama