Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14488-6
Zkoušení stříkaného betonu - Část 6: Tloušťka betonu na podkladu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing sprayed concrete - Part 6: Thickness of concrete on a substrate
Třídicí znak:731304
Schválena:29.1.2007
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14488-6:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:151 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama