Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1366-1
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for service installations - Part 1: Ventilation ducts
Třídicí znak:730857
Schválena:25.9.2017
Vydána:1.10.2017
Účinnost od:1.11.2017
Platnost ukončena:1.1.2021
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:758 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama