Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0833
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire protection of buildings - Buildings for dwelling and lodging
Třídicí znak:730833
Schválena:3.8.2010
Vydána:1.9.2010
Účinnost od:1.10.2010
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:321 kB
Změny:*Z1 2.13, *Z2 2.20 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2013
Věstník:2/2013
Účinnost od:1.3.2013
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:36 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2020
Věstník:2/2020
Účinnost od:1.3.2020
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:277 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama