Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 15686-7
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 7: Performance evaluation for feedback of service life data from practice
Třídicí znak:730951
Schválena:23.7.2014
Vydána:1.8.2014
Účinnost od:1.9.2014
Platnost ukončena:1.11.2018
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:740 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama