Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1993-1-8 ed. 2
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1- 8: Design of joints
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 1993-1-8 (73 1401) z prosince 2006.
Třídicí znak:731401
Schválena:30.10.2013
Vydána:1.11.2013
Účinnost od:1.12.2013
Počet stran:122
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2310 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama