Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15080-8
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 8: Nosníky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Extended application of results from fire resistance tests - Part 8: Beams
Třídicí znak:730869
Schválena:26.3.2010
Vydána:1.4.2010
Účinnost od:1.5.2010
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:670 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama