Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0810
Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire protection of buildings. Requirements determination in civil engineering
Poznámka:Tuto normu částečně nahrazuje ČSN EN 13501-2 (73 0860) - 5/2004.
Třídicí znak:730810
Schválena:17.4.1996
Vydána:1.9.1996
Účinnost od:1.10.1996
Platnost ukončena:1.7.2005
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:98 kB
Změny:*Z1 5.04 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.5.2004
Věstník:5/2004
Účinnost od:1.6.2004
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:105 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama