Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0541
Zkoušení tepelně akumulačních vlastností stavebních dílců a částí konstrukcí. Měření poměrného poklesu vnitřní povrchové teploty dílců a částí konstrukcí

NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing of thermal storage properties of building elements and construction parts. Measurement of relative decrease of inner surface temperature of building parts of building parts
Třídicí znak:730541
Schválena:13.11.1974
Účinnost od:1.12.1974
Platnost ukončena:1.2.2004
Počet stran:12
Orientační cena:108 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:489 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama