Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 12006-2
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Building construction - Organization of information about construction works - Part 2: Framework for classification
Poznámka:Označení ČSN ISO 12006-2 se mění na ČSN EN ISO 12006-2
Třídicí znak:730101
Schválena:7.4.2017
Vydána:1.5.2017
Účinnost od:1.6.2017
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1209 kB
Změny:*Z1 9.20 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.9.2020
Věstník:9/2020
Účinnost od:1.10.2020
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:177 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama