Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN 16309+A1
Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sustainability of construction works - Assessment of social performance of buildings - Calculation methodology
Třídicí znak:730903
Schválena:27.3.2015
Vydána:1.4.2015
Účinnost od:1.5.2015
Počet stran:88
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:12454 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama