Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13791
Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components
Třídicí znak:731303
Schválena:4.6.2007
Vydána:1.6.2007
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.3.2020
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13791:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:476 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama