Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1934
Tepelné chování budov - Stanovení tepelného odporu metodou teplé skříně při použití měřiče tepelného toku - Zdivo

Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Thermal performance of building - Determination of thermal resistance by hot box method using heat flow meter - Masonry
Třídicí znak:730545
Schválena:26.2.1999
Vydána:1.5.1999
Účinnost od:1.6.1999
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1934:1998
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:3287 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama