Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1858+A1
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Components - Concrete flue blocks
Poznámka:S účinností od 2013-04-01 se touto normou nahrazuje ČSN EN 1858 (73 4209) z června 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:734209
Schválena:16.12.2011
Vydána:1.1.2012
Účinnost od:1.2.2012
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:542 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama