Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16487
Akustika - Zkušební předpis pro zavěšené stropní podhledy - Zvuková pohltivost

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Test code for suspended ceilings - Sound absorption
Třídicí znak:730530
Schválena:1.4.2015
Vydána:1.5.2015
Účinnost od:1.6.2015
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:633 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama