Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 4108
Šatny, umývárny a záchody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Dressing rooms, lavatories and water-closets
Třídicí znak:734108
Schválena:19.1.1994
Vydána:1.9.1994
Účinnost od:1.10.1994
Platnost ukončena:1.3.2013
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:1918 kB
Změny:*1 2.99 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: 1
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.1999
Věstník:2/1999
Účinnost od:1.3.1999
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:52 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama