Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13501-6
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire classification of construction products and building elements - Part 6: Classification using data from reaction to fire tests on electric cables
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 13501-6 ed. 2 (73 0860) z prosince 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2020-09-30.
Třídicí znak:730860
Schválena:9.4.2018
Vydána:1.5.2018
Účinnost od:1.6.2018
Platnost ukončena:30.9.2020
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:370 kB
Změny:*Z2 12.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:tisková změna
Vydána:1.5.2019
Věstník:5/2019
Účinnost od:1.6.2019
Platnost ukončena:1.1.2020
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:126 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.2019
Věstník:12/2019
Účinnost od:1.1.2020
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:142 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama