Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1858
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Chimneys - Components - Concrete flue blocks
Třídicí znak:734209
Schválena:12.1.2004
Vydána:1.3.2004
Účinnost od:1.4.2004
Platnost ukončena:1.4.2005
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1858:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:849 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama