Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 6946
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation method
Třídicí znak:730558
Schválena:22.5.1998
Vydána:1.6.1998
Účinnost od:1.7.1998
Platnost ukončena:1.6.2008
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 6946:1996, ISO 6946:1996, ISO 6946/Amd.1:2003, EN ISO 6946/A1:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:513 kB
Změny:*A1 1.04 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.2004
Věstník:1/2004
Účinnost od:1.2.2004
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:130 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama