Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 16739
Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries
Třídicí znak:730100
Schválena:28.2.2017
Vydána:1.4.2017
Účinnost od:1.5.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:8
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:737 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama