Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0033
Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Reliability of building structures and foundation soils. Basic regulations for loading and effects
Třídicí znak:730033
Schválena:14.5.1990
Účinnost od:1.1.1991
Platnost ukončena:1.4.2010
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:692 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama