Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13501-4
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire classification of construction products and building elements - Part 4: Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems
Poznámka:S účinností od 2018-03-31 se nahrazuje ČSN EN 13501-4+A1 (73 0860) z února 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:730860
Schválena:18.7.2017
Vydána:1.8.2017
Účinnost od:1.9.2017
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:322 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama