Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0842
Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire protection of buildings - Buildings for agricultural production
Třídicí znak:730842
Schválena:26.2.2014
Vydána:1.3.2014
Účinnost od:1.4.2014
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:262 kB
Změny:*Z1 8.18 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2018
Věstník:8/2018
Účinnost od:1.9.2018
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:138 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama