Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14630
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení hloubky karbonatace v zatvrdlém betonu pomocí fenolftaleinové metody

NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of carbonation depth in hardened concrete by the phenolphthalein method
Třídicí znak:732154
Schválena:2.5.2007
Vydána:1.6.2007
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.7.2008
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14630:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:233 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama