Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15882-1+A1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Extended application of results from fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts
Třídicí znak:730856
Schválena:18.7.2019
Vydána:1.8.2019
Účinnost od:1.9.2019
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:394 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama