Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0032
Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Design of building structures loaded by dynamic effects of machines.
Třídicí znak:730032
Schválena:16.12.2019
Vydána:1.1.2020
Účinnost od:1.2.2020
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:494 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama