Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1365-6
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 6: Schodiště

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 6: Stairs
Třídicí znak:730854
Schválena:14.3.2005
Vydána:1.4.2005
Účinnost od:1.5.2005
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1365-6:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:792 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama