Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15882-1
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Extended application of results from fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts
Třídicí znak:730856
Schválena:24.4.2012
Vydána:1.5.2012
Účinnost od:1.6.2012
Platnost ukončena:1.3.2018
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:291 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama