Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12616
Povrchy pro sportoviště - Stanovení rychlosti vsakování vody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Surfaces for sports areas - Determination of water infiltration rate
Třídicí znak:735979
Schválena:14.8.2003
Vydána:1.9.2003
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.3.2014
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12616:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:228 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama