Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN 1996-2
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry
Poznámka:S účinností od 2010.03.01 se zrušuje ČSN 73 2310 z 1987.08.10, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou
Třídicí znak:731101
Schválena:26.3.2007
Vydána:1.4.2007
Účinnost od:1.5.2007
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1996-2:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:451 kB
Opravy:*1 10.10 (viz seznam oprav)
Změny:*Z1 11.11 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.10.2010
Věstník:10/2010
Účinnost od:1.11.2010
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:122 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: NA ed. A
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:příloha
Vydána:1.6.2008
Věstník:6/2008
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.12.2011
Způsob převzetí:překlad
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:100 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.11.2011
Věstník:11/2011
Účinnost od:1.12.2011
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:94 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama