Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Třídicí znak:731101
Schválena:22.11.2013
Vydána:1.12.2013
Účinnost od:1.1.2014
Počet stran:84
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2654 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama