Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 16739
Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries
Třídicí znak:730109
Schválena:24.7.2014
Vydána:1.8.2014
Účinnost od:1.9.2014
Platnost ukončena:1.12.2017
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:4
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:125 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama