Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13829
Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal performance of building - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method (ISO 9972:1996, modified)
Třídicí znak:730577
Schválena:7.9.2001
Vydána:1.9.2001
Účinnost od:1.10.2001
Platnost ukončena:1.4.2016
Způsob převzetí:schválením k přímému používání
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13829:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:703 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama