Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0580-1
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Daylighting in buildings - Part 1: Basic Requierements
Třídicí znak:730580
Schválena:22.5.2007
Vydána:1.6.2007
Účinnost od:1.7.2007
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:373 kB
Změny:*Z1 1.11, *Z2 3.17, *Z3 8.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.2011
Věstník:1/2011
Účinnost od:1.2.2011
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:136 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2017
Věstník:3/2017
Účinnost od:1.4.2017
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:133 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z3
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2019
Věstník:8/2019
Účinnost od:1.9.2019
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:157 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

Související články:
Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb (25.2.2013)
Co přináší Změna Z1 normy pro výpočet a hodnocení denního osvětlení ČSN 73 0580-1 (18.7.2011)

 
 
Reklama