Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
rozúčtování nákladů
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:73 21 Sanace betonových konstrukcí


bylo nalezeno 13 norem

ČSN EN 1504-2
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu
Třídicí znak:732101
Účinnost od:1.4.2006

ČSN EN 1504-3
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce
Třídicí znak:732101
Účinnost od:1.9.2006

ČSN EN 1504-4
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 4: Konstrukční spojování
Třídicí znak:732101
Účinnost od:1.4.2006

ČSN EN 1504-5
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 5: Injektáž betonu
Třídicí znak:732101
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 1504-8 ed. 2
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a AVCP - Část 8: Kontrola kvality a posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)
Třídicí znak:732101
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 1504-10
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení
Třídicí znak:732101
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN 1766 ed. 2
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Referenční betony pro zkoušky
Třídicí znak:732116
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 13412
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení modulu pružnosti v tlaku
Třídicí znak:732131
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 13412
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení modulu pružnosti v tlaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732131
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.10.2007

ČSN EN 1881
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkoušení výrobků pro kotvení vytrhávací zkouškou
Třídicí znak:732151
Účinnost od:1.7.2007

ČSN EN 15183
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkouška ochrany proti korozi
Třídicí znak:732153
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 15183
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkouška ochrany proti korozi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732153
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.10.2007

ČSN EN 14630
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení hloubky karbonatace v zatvrdlém betonu pomocí fenolftaleinové metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:732154
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.7.2008

 
 
Reklama