Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12391-1
Komíny - Provádění kovových komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Chimneys - Execution standard for metal chimneys - Part 1: Chimneys for non-roomsealed heating appliances
Třídicí znak:734241
Schválena:28.6.2004
Vydána:1.8.2004
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.5.2005
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:80
Orientační cena:588 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12391-1:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:913 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama