Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0043
Doplňující pokyny pro ověřování životnosti konstrukcí s ohledem na vlivy prostředí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Supplementary guidance for the verification of working life of structures subjected to environmental actions
Třídicí znak:730043
Schválena:11.10.2019
Vydána:1.11.2019
Účinnost od:1.12.2019
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:488 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama