Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13501-2
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using test data from resistance fire tests, excluding ventilation services
Třídicí znak:730860
Schválena:15.2.2008
Vydána:1.3.2008
Účinnost od:1.4.2008
Platnost ukončena:1.3.2010
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:829 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama