Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15804+A1
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products
Třídicí znak:730912
Schválena:24.6.2014
Vydána:1.7.2014
Účinnost od:1.8.2014
Počet stran:84
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1869 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama